ورود / عضویت
ورود / عضویت

دیالوگ تصادفی

Chinatown (1974)

+ بینی تون بریده؟ باید خیلی دردناک باشه.

- نه فقط وقتی نفس می کشم درد می گیره!

آخرین تریلر ها